Inkmaster voor al uw Printerbenodigdheden, inkt cartridge, toners en pasfoto’s

Pasfoto's

Pasfoto's binnen 30 seconden zonder afspraak!


Wij maken gecertificeerde pasfoto's .
Welke eisen stelt de overheid aan mijn pasfoto voor mijn paspoort of identiteitskaart?
Bij het indienen van een aanvraag voor een reisdocument moet een pasfoto in kleur worden ingeleverd. De foto moet voldoen aan een aantal eisen. Die gaan onder andere over de fotokwaliteit, achtergrond, gezichtsweergave, houding en uitdrukking.
Hoofddeksel in paspoort
Uw hoofd moet in principe onbedekt zijn. Er zijn wel uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld als u een hoofddeksel draagt om medische of godsdienstige redenen. De instantie die het reisdocument uitgeeft, bepaalt of sprake is van een uitzonderingsgeval of niet.
De grootte gezicht op pasfoto
Voor de lengte en de breedte van het gezicht zijn ook eisen opgesteld. De breedte wordt op de foto gemeten van ooraanzet tot ooraanzet. De oren hoeven niet zichtbaar te zijn op de foto om de ooraanzet te kunnen bepalen. De lengte wordt bepaald door van kin tot kruin te meten.
Eisen pasfoto kinderen jonger dan 6 jaar
Vraagt u een paspoort of identiteitskaart aan voor uw kind jonger dan 6 jaar, dan gelden soepeler eisen voor de foto. Dit worden de minimumvereisten genoemd.
Pasfoto voldoet niet aan eisen
De instantie waar u een reisdocument aanvraagt, meestal uw gemeente, bepaalt of de foto voldoet. De gemeente neemt uw aanvraag voor een paspoort of identiteitskaart niet in behandeling als de foto niet voldoet. U moet dan een nieuwe foto inleveren.
Goed lijkende pasfoto
In de paspoortwet staat dat een reisdocument wordt ingehouden als de pasfoto onvoldoende lijkt op de houder van paspoort. Als mensen twijfelen over de gelijkenis van de foto, kunnen zij contact opnemen met de gemeente. Bijvoorbeeld als het gaat om foto's van baby's of jonge kinderen, die nu eenmaal sneller van uiterlijk veranderen.
Welke eisen stelt de overheid aan mijn pasfoto voor mijn paspoort of identiteitskaart?

Bij het indienen van een aanvraag voor een reisdocument moet een pasfoto in kleur worden ingeleverd. De foto moet voldoen aan een aantal eisen. Die gaan onder andere over de fotokwaliteit, achtergrond, gezichtsweergave, houding en uitdrukking. Alle eisen zijn opgenomen in de Fotomatrix Model 2007.

Hoofddeksel in paspoort
Uw hoofd moet in principe onbedekt zijn. Er zijn wel uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld als u een hoofddeksel draagt om medische of godsdienstige redenen. De instantie die het reisdocument uitgeeft, bepaalt of sprake is van een uitzonderingsgeval of niet.

De grootte gezicht op pasfoto
Voor de lengte en de breedte van het gezicht zijn ook eisen opgesteld. De breedte wordt op de foto gemeten van ooraanzet tot ooraanzet. De oren hoeven niet zichtbaar te zijn op de foto om de ooraanzet te kunnen bepalen. De lengte wordt bepaald door van kin tot kruin te meten.

Eisen pasfoto kinderen jonger dan 6 jaar
Vraagt u een paspoort of identiteitskaart aan voor uw kind jonger dan 6 jaar, dan gelden soepeler eisen voor de foto. Dit worden de minimumvereisten genoemd. Deze minimumvereisten kunt u raadplegen in de Fotomatrix model 2007.

Pasfoto voldoet niet aan eisen
De instantie waar u een reisdocument aanvraagt, meestal uw gemeente, bepaalt of de foto voldoet. De gemeente neemt uw aanvraag voor een paspoort of identiteitskaart niet in behandeling als de foto niet voldoet. U moet dan een nieuwe foto inleveren.

Goed lijkende pasfoto
In de paspoortwet staat dat een reisdocument wordt ingehouden als de pasfoto onvoldoende lijkt op de houder van paspoort. Als mensen twijfelen over de gelijkenis van de foto, kunnen zij contact opnemen met de gemeente. Bijvoorbeeld als het gaat om foto's van baby's of jonge kinderen, die nu eenmaal sneller van uiterlijk veranderen.

Model 2011 en de pasfoto
Op 9 oktober 2011 is een nieuw model van de Nederlandse reisdocumenten in omloop gebracht. De eisen aan de pasfoto veranderen niet met de invoering van het model 2011.